WhatsApp
Yükleniyor...

Üyelik Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Madde 1. TARAFLAR

1.1. Bu sözleşme Yagmur Soft ile kimlik ve diğer bilgileri sözleşmenin diğer sayfasında
yazılı ……………..………………………..………………………………………………….adresinde faaliyetlerini sürdüren ……………………………………….. (bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) arasında karşılıklı okunup anlaşıldıktan sonra sözleşmenin ön yüzündeki koşullarla ve aşağıdaki şartlarla imza altına alınmıştır. Hizmet bedeli ve şartlar anlaşmada belirtilmiştir. Aksi belirtilmeyen konularda burada anlatılan genel şartlar geçerlidir, ve müşteri sipariş verdiğinde bu şartları kabul etmiş olur.

1.2. Taraflar işbu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 2. SÖZLEŞME KONUSU
2.1. İşbu sözleşme Müşteri’nin sözleşmenin diğer yüzünde yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda Domain Name Tescili (Internet adresi), Web Sitesi Tasarımı ve Hosting (bulundurma) hizmetlerinden her hangi bir veya bir kaçını kullanabilmesi için
Yagmur Soft ’un sağlayacağı olanakları ve karşılığında ödenecek ücreti düzenler. Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:
2.2. Domain Name Tescili: Müşteri’nin talebi ve tercihine göre alınacak olan Internet adresinin tescili için gerek tüm yasal başvuruların yapılarak adresin Müşteri tarafından kullanılması için Yagmur Soft adına rezerve edilmesini sağlamaktadır.
2.3. Web Sitesi Tasarımı: Müşteri’nin talebi ve tercihine göre Internet Sitesinin teknik ve görsel tasarımını yaparak bunu tercih edilen adresin altına sağlıklı çalışabilen bir şekilde yerleştirmek.
2.4. Hosting (Bulundurma): Yagmur Soft’un hazırladığı ya da bir başkası tarafından daha önceden hazırlanmış olan Internet sitesinin, Yagmur Soft’un seçeceği Hosting Firmasının Internet’e açık bilgisayarlarında bulundurulması işlemidir.
2.5. Site tesliminden sonra Müşteri’nin isteği üzerine, site üzerinde yapılacak sitenin yapısını değiştirecek olan her türlü değişiklik, ilave ve güncelleme sözleşme konusu dışındadır.
2.6. Yagmur Soft isteği doğrultusunda hazırladığı web sitesine sitenin Yagmur Soft tarafından hazırlandığını belirleyici bir metin, logo, kendi sitesine link ekleme hakkına sahiptir.
2.7. Web sitelerinin yapımında, Webnet taslakları hazırlayıp Yagmur Soft web sitesinde müşteri için yayımlar. Aksi belirtilmedikçe müşteri E-posta ile tasarımın incelemeye açıldığı bildirildikten sonra 7gün içinde onay vermeli ya da değişiklik istemelidir. (Bu süre teslim süresine eklenir) Anlaşma konusu işin Yagmur Soft tarafından yapılabilmesi için gerekli belgeler müşteri tarafından 7 gün içinde teslim edilmelidir. Teslim edilecek belgelerde kullanılacak fotoğraflar işaretlenmiş olmalı ve metinler açıkça web sitesinin hangi bölümünde yer alacağı, diğer bir deyişle ait olduğu kategori belirtilerek hazırlanmalıdır. Bu belgelerin teslimi için Yagmur Soft müşteriden e-posta ile onay ister ve bedeli ödenmiş kurye ile yada Yagmur Soft kendi elemanları vasıtasıyla müşterinin adresinden tüm belgeleri bir seferde aldırır. Müşteri tarafından verilen belgelerde belirtilen fotoğraflar Yagmur Soft tarafından web sitesinde kullanım için taranır. Tarama işleminde fotoğraf kalitesinde düşme olabilir veya orijinalin kalitesine bağlı olarak tatmin edici bir fotoğraf elde edilemeyebilir. Yagmur Soft bu durumdan sorumlu değildir. Müşteri tarafından gönderilen ve/veya kullanımına izin verilen her türlü belgenin içeriği veya telif hakları ile ilgili sorumluluğu müşteriye aittir.
2.8. Müşteri Yagmur Soft‘ dan pornografik veya yasadışı web siteleri tasarlamasını ve/veya barındırmasını isteyemez ve satın aldığı ürünleri bu amaçlarla kullanamaz. Müşteri en fazla 3 kere Yagmur Soft tarafından yapılan tasarımın tamamen değiştirilmesini isteyebilir. Eğer 3 tasarımda müşteri onayı alınamazsa Yagmur Soft ile müşteri arasındaki anlaşma bozulmuş olur. Bu durumda müşterinin sipariş anında verdiği peşinat Webnet tarafından iade edilmez, ancak Yagmur Soft anlaşma gereği tahsil edilmesi gereken diğer ücretleri talep edemez. Verilen hizmet durdurulur. Barındırma hizmetlerinde ve üyelik sistemi ile sunulan yazılımlarda/web uygulamalarında sözleşme bedeli iade edilmez. Yani aylık/yıllık sözleşme yapılmış işlerde içinde bulunulan ayın/yılın ücreti iade edilmez.
2.9. Müşteri dilediği anda web sayfalarının barındırıldığı sunucuyu yönetmek için kontrol paneli şifresini Yagmur Soft‘dan isteyebilir ve bu şifreyi değiştirebilir. Ancak müşteri tarafından dosya sistemine ulaşılması durumunda dosyaların veya e-posta hesaplarının yanlışlıkla silinmesi yada hasar görme riski vardır ve bu Yagmur Soft ‘un sorumluluğu dışındadır. Böyle bir durumda eğer silinen dosyalar sunucu dosyaları ise müşteri hesabının yeniden oluşturulması gereklidir ve ücrete tabidir.
2.10. Yagmur Soft web sitelerinin yayına girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile web sitesinin dosya sisteminin yedeğini kendi sistemlerinde saklar ve istenildiğinde 500 TL ücret karşılığında sunucuya tekrar yükler.
2.11. Yagmur Soft tarafından arşivlenen dosyalar sayfa kodlarıdır. Dinamik sayfaların kodları saklansa da içerikleri saklanmaz. Örneğin veritabanı içeriği, siteye gönderilen bilgilerin saklandığı dosyalar, şifreli sayfalara erişim hakkı olanların listesi ya da e-posta dağıtım listeleri gibi.
2.12. Yagmur Soft tarafından arşivlenen dosyalar sayfa kodlarıdır. Dinamik sayfaların kodları saklansa da içerikleri saklanmaz. Örneğin veritabanı içeriği, siteye gönderilen bilgilerin saklandığı dosyalar, şifreli sayfalara erişim hakkı olanların listesi ya da e-posta dağıtım listeleri gibi.
2.13 1 yıl dolduktan sonra da Yagmur Soft arşivini koruyabilir ancak bunu taahhüt etmez. Dolayısı ile böyle bir durumla karşılaşıldığında Webnet ‘e istenilen web sitesinin arşivde halen korunup korunmadığı sorulabilir.
2.14 Yagmur Soft sorumluluğunun devam etmediği bir web sitesini tekrar yüklemesi talebi aldığında, müşteri, bu talebi

yapmaya hakkı olduğunu, yani web sitesi sahibi ya da yetkilisi olduğunu belgelemelidir.

2.15 Web sitesinin geri yükleme işlemi yapılırken bilgiler ve dosyalar Yagmur Soft güvencesindedir.3.kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.
Madde 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
3.1. İşbu sözleşme imzalanması ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
3.2. Sözleşmenin süresi 1 yıldır.
3.3. Müşteri sözleşmenin sona ermesinden 2 ay öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişse, sözleşme Domain Name Tescili (Madde 2.2) ve Hosting (Madde2.4) hizmetleri konusunda aynı şartlarda 1 yıl daha uzar.

Madde 4. ÜCRET
4.1. İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret sözleşmenin ön yüzünde belirtilen hususlar hesaplanarak, yine sözleşmenin ön yüzünde ayrıca ve açıkça belirtilir. Belirtilen ücrete KDV dâhil değildir.
4.2. Webnet’in önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. Müşteri işbu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.3. Aksi belirtilmedikçe müşteri, ücretin %50’sini nakit olarak, sözleşme tarihini takip eden 7. gün bitimine kadar,
kalan ücreti de iş tesliminde fatura kesim tarihini takip eden 7.gün bitimine kadar nakit olarak Webnet‘e ödemekle yükümlüdür.
4.4. Ücretin, ilk %50’si sözleşme tarihindeki Merkez Bankası Döviz Efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir; kalan ücret de fatura tarihindeki Merkez Bankası Döviz Efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.
4.5. Gecikmeli ödemelerde Webnet’in kur farkı faturası kesme hakkı saklıdır.

Madde 5. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLAR
5.1. Müşteri, Domain Name Tescili ve Hosting hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.2. Müşteri, Yagmur Soft tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı Internet Sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür verinin kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Müşteri kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu konuda Yagmur Soft’a herhangi bir kusur atfedilemez.
5.3 Yagmur Soft’un iş teslim yükümlülüğü, Internet sitesine konacak olan dokümanların Müşteri tarafından kendisine teslim edilmesinden itibaren başlar ve 30 gündür.

Madde 6. SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI
6.1. Tercih edilen ödeme biçimine göre hizmet bedellerinin tam ve zamanında ödenmemesi durumunda halinde Müşteri’ye verilen hizmetlerin tümü durdurulur.

Madde 7. FESİH VE TAZMİNAT HAKLARI
7.1. Müşteri, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da işbu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, 6. Madde’de belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 15 günden fazla devam etmesi halinde Yagmur Soft, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
7.2. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 3 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.3. Müşteri, hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 1 ay önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 8. TEBLİGATA ESAS POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
8.1. Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sözleşmenin ön yüzünde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
8.2. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İşbu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
8.3. Yagmur Soft sözleşme süresi içinde Müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yâda kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
8.4. Yagmur Soft istenildiğinde yazılı bildirim yapılması halinde müşterilerine telefon, fax ve kurye aracılığıyla da bildirim yapabilir.

Madde 9. KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

9.1. Müşteri, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; Webnet’in defter kayıtlarının, microfilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, Yagmur Soft’un göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle Müşteri’nin Internet ortamında yaptığı ve Yagmur Soft’un bilgisayarlarında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen Yagmur Soft kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10. MÜŞTERİNİN BORCU ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ

10.1. Müşteri, işbu sözleşmenin 4.4 maddesindeki ödememe durumunun gerçekleşmesi halinde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Yagmur Soft kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri gecikme faizini ya da kur farkı faturasını ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt eder.
10.2. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan her türlü alacak için Webnet’in dava yada icra takibi açması halinde aylık %10 gecikme faizi, bakiye miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u kadar Avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
10.3. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için Webnet’in yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir için başvurması halinde, Yagmur Soft’un teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 11. Madde 11. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
11.1. İşbu sözleşme bununla birlikte 11 madde alt başlıklarla ve arkalı önlü üç sayfadan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır.
11.2. İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Web Sitesi Sözleşmesinin Yapıldığı Tarih : ……. / ……. / 201
Web Sitesi Sözleşmesinin Bittiği Tarih : ……. / ……. / 201

Yagmur Soft